De werkgeverslasten gaan per 1 augustus 2021 omlaag

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst afgesloten? En werkt uw zorgverlener 4 of meer dagen in de week? Dan betaalt u maandelijks een bedrag uit uw budget om uw zorgverlener te verzekeren voor de werknemersverzekeringen. Dit bedrag heet ‘de werkgeverlasten’. De werkgeverslasten komen bovenop het brutoloon dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener.

Vanaf 1 augustus 2021 gaan de werkgeverslasten met 2,36% omlaag. De loonkosten van uw zorgverlener worden dus lager. De werkgeverslasten zijn dan 16,25% of 21,25% bovenop het brutoloon. 

Percentage werkgeverslasten

Het percentage werkgeverslasten dat u betaalt, hangt af van de hoogte van de premie voor de Werkloosheidswet (WW-premie). Er zijn 2 WW-premies: een lage en een hoge premie. Welke WW-premie u voor uw zorgverlener moet betalen hangt af van de afspraken in de zorgovereenkomst.