Nieuwe wet voor zorgverleners

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet heeft nieuwe regels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Zo krijgen zorgverleners in bepaalde gevallen te maken met een meldplicht.

De Wtza geldt voor zorgverleners die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verlenen en betaald worden uit de Zvw, Wlz of Jeugdwet. De wet heeft gevolgen voor nieuwe en bestaande zorgverleners. Uw zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze nieuwe wet. U als budgethouder hoeft dus niets te doen.

Heeft uw zorgverlener vragen? Verwijs uw zorgverlener dan naar de veelgestelde vragen op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt uw zorgverlener meer informatie over deze nieuwe wet.