Zorgverleners met een Britse nationaliteit

Heeft u een zorgverlener bij u werken die de Britse nationaliteit heeft? Dan kan de Brexit, die ingaat op 1 januari 2021, gevolgen hebben voor u als budgethouder.

Uw zorgverlener heeft een dubbele nationaliteit

Heeft uw zorgverlener een Britse nationaliteit en een nationaliteit van een lidstaat van de EU, EER, of van Zwitserland? Dan verandert er niets.

Uw zorgverlener heeft alleen een Britse nationaliteit

Heeft uw zorgverlener alleen een Britse nationaliteit? Vraag dan na bij uw zorgverlener of alle vereiste stappen zijn ondernomen en of uw zorgverlener beschikt over de juiste papieren.