Premie Werkloosheidswet

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 of meer dagen in de week afgesloten? Dan betaalt u maandelijks een bedrag om uw zorgverlener te verzekeren voor een uitkering bij werkloosheid. Dit bedrag heet de premie Werkloosheidswet (WW-premie). U betaalt deze premie uit uw budget.

Er zijn 2 premies voor de Werkloosheidswet: een lage en een hoge premie. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst bepalen of u voor uw zorgverlener de lage of hoge WW-premie moet betalen. De premie wordt elk jaar per 1 januari vastgesteld en geldt voor het hele jaar. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procent. 

Wanneer betaalt u de lage WW-premie

U betaalt in 2021 de lage WW-premie als uw arbeidsovereenkomst per 1 januari 2021 aan 3 voorwaarden voldoet:

  • de overeenkomst is schriftelijk vastgelegd
  • uw zorgverlener is voor onbepaalde tijd in dienst
  • u heeft in de overeenkomst een vast aantal uren per week of per maand afgesproken

Controleer de afspraken in uw arbeidsovereenkomst

Heeft u onlangs de looptijd van de overeenkomst of de werkafspraken gewijzigd? En heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven? Geef deze wijziging(en) dan voor 9 januari 2021 aan ons door met een wijzigingsformulier. 

Wij kunnen dan bepalen of u in 2021 de lage of de hoge WW-premie voor uw zorgverlener moet betalen.