Nieuwe wetgeving: Meldplicht voor buitenlandse zorgverlener

Heeft u een zorgovereenkomst afgesloten met een buitenlandse freelancer die tijdelijk in Nederland zorg levert? Of laat een buitenlands zorgbedrijf tijdelijk een werknemer bij u in Nederland zorg leveren? 

Dan is deze zorgverlener vanaf 1 maart 2020 in bepaalde gevallen verplicht om de komst en werkzaamheden te melden bij een (online) meldloket. U, als budgethouder, bent verplicht om te controleren of uw zorgverlener zijn komst (juist) heeft gemeld bij dit loket. Als u deze controle niet uitvoert, dan kunt u een boete krijgen. 

Deze meldplicht is vastgelegd in de ‘Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU)’.