Nieuws over de PGB-zorgbonus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 2 februari 2021 meer bekend gemaakt over de PGB-zorgbonus. Deze zorgbonus is voor zorgverleners die zorg leveren vanuit de Wmo, Jeugdwet of Wlz.

Voor wie is de PGB-zorgbonus

De PGB-zorgbonus is voor zorgverleners die tijdens de eerste coronacrisis (van 1 maart tot 1 september 2020) een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan een zorgverlener moet voldoen.

  • De zorgverlener moet tussen 1 maart en 1 september 2020 voor de budgethouder hebben gewerkt en hiervoor zijn betaald uit een Wmo-, Jeugdwet- of Wlz-budget 
  • De uitzonderlijke prestatie moet onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom mag de bonus niet aan een partner of familielid worden betaald. Ook mag de vertegenwoordiger geen aanvraag voor zichzelf (als zorgverlener) doen
  • De zorgverlener mag niet via een zorginstelling werken. Zorginstellingen konden in 2020 een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers
  • De zorgverlener mag niet meer verdienen dan € 39 per uur bij een arbeidsovereenkomst en € 88,90 per uur bij een overeenkomst van opdracht

Hoe vraagt u de PGB-zorgbonus aan

U kunt de zorgbonus vanaf 1 maart tot en met 12 april 2021 aanvragen bij de SVB. Dit kan via Mijn PGB of via een formulier.

Wanneer wordt de PGB-zorgbonus uitbetaald

Wij bekijken of de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Voldoet de aanvraag?  Dan ontvangt u een brief. Wij betalen de PGB-zorgbonus van € 1000 netto uiterlijk in juni 2021 aan de zorgverlener.

Meer informatie

Vanaf 1 maart 2021 vindt u meer informatie op onze website. Het ministerie van VWS maakt een handreiking. Deze handreiking helpt u bij de aanvraag en bij de beoordeling van de uitzonderlijke prestatie. De handreiking van VWS staat vanaf 1 maart 2021 op de website van Rijksoverheid.