Maatregel corona en pgb: meer uren zorg inkopen

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juli a.s. mogelijk om extra uren zorg in te kopen bij een zorgverlener waar u al een contract mee heeft, als de verstrekker akkoord gaat. Dit geldt voor Wlz, Wmo en Jeugdwet. Wel staat hieronder aangegeven wat de budgethouder in de Zvw kan verwachten wanneer een dergelijke vraag speelt.

Het belangrijkste uitgangspunt bij de maatregelen: de zorg moet doorgaan. Ook vragen we van budgethouders om met veranderingen in hun zorg en/of ondersteuning, altijd te overleggen met de budgetverstrekker. De verstrekkers (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente) denken met de budgethouder mee en ondersteunen hem of haar met het organiseren van (tijdelijke) passende zorg en ondersteuning. Verstrekkers communiceren via hun kanalen op welke wijze u het eenvoudigst met hen in contact komt.