Maatregel corona en pgb: doorbetalen van zorg die niet geleverd is

Deze periode betekent voor veel budgethouders en hun zorgverleners bezorgdheid over zorgcontinuïteit, geregel en improviseren. Daarom introduceert het ministerie van VWS een tijdelijk pakket aan maatregelen en enkele wijzigingen in het pgb-proces. Zo is het tot 1 juli mogelijk om zorg door te betalen als deze niet geleverd kon worden. Dit geldt voor zorg via een pgb op basis van de Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw. Er wordt van de budgethouders verwacht dat ze meewerken aan deze afspraak.