Formulieren voor niet-geleverde zorg

Sinds de tweede corona-golf in Nederland kunt u zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona. Dit kan weer vanaf 1 oktober 2020 en geldt voor de Wmo, Jeugdwet en Wlz. De formulieren om deze zorg bij te houden zijn vanaf nu weer beschikbaar.