Formulieren beschikbaar om niet-geleverde zorg te registreren

Budgethouders of vertegenwoordigers die zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona, kunnen vanaf vandaag deze uren bijhouden op 2 speciale formulieren. Het gaat om een formulier voor budgethouders met een PGB vanuit de Wlz, Wmo of Jeugdwet en om een formulier voor budgethouders met een PGB vanuit de Zvw.

De formulieren vindt u op de website van Per Saldo of kunt u opvragen bij uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.

Wat er met de geregistreerde uren gebeurt

Het is belangrijk dat u de niet-geleverde zorg goed bijhoudt. U hoeft het formulier nog niet op te sturen, ook niet naar de SVB. Na de crisis vragen zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars deze informatie bij u op. Hoe en wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.

Waarom het belangrijk is om de uren bij te houden

Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of levert u het overzicht na de crisis niet aan? Dan gaat uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

  • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt in de registratieformulieren
  • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat u de gegevens met uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar heeft gedeeld. U kunt later nog een keer gevraagd worden naar deze formulieren