Vragen over Extra kosten corona

Hier leest u veelgestelde vragen over de regeling Extra kosten corona (EKC). Deze regeling is verlengd tot en met 31 december 2021.

De regeling ‘Extra kosten door corona’ loopt tot en met 31 december 2021. U kunt alleen een aanvraag Extra kosten corona (EKC) doen als u vanwege corona of de coronamaatregelen extra kosten heeft gemaakt en niet uitkomt met uw budget. Het zorgkantoor of de gemeente onderzoekt of het aangevraagde budget nodig is.

Extra kosten corona (EKC) zijn kosten door extra zorg of vervangende zorg vanwege corona. Bijvoorbeeld als de zorgverlener tijdelijk het uurtarief verhoogt om aan de regels van het RIVM te voldoen of andere extra kosten die de zorgverlener maakt door de coronamaatregelen.

Denk hierbij aan kosten:

  • die een zorgverlener maakt door de coronamaatregelen
  • die noodzakelijk zijn om zorg te geven die voldoet aan de regels van het RIVM

Neem voor meer informatie over EKC contact op met uw gemeente of zorgkantoor.