Niet geleverde zorg mag weer doorbetaald worden

Nu Nederland weer in een coronacrisis zit en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw ingevoerd. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 voor Wmo, Jeugdwet en Wlz. Voor Zvw wordt nog gesproken over een regeling .

Doorbetaling vanaf 1 oktober 2020 bij besmetting of quarantaine

De regeling voor PGB sluit zo veel mogelijk aan bij zorg in natura. Het uitgangspunt is dat zorg zo veel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is alleen mogelijk als u of uw zorgverlener corona heeft of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.

Bij een arbeidsovereenkomst mag u uw zorgverlener alleen tijdens quarantaine doorbetalen onder niet-geleverde zorg. Als uw zorgverlener corona(klachten) heeft, meldt u uw zorgverlener ziek. Uw zorgverlener krijgt dan minimaal 6 weken doorbetaald en u ontvangt een ziekengeldvergoeding.

De regeling geldt ook als de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of als de dagbesteding niet de volledige zorg kan leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet-geleverde zorg hoeft de budgethouder vooraf geen toestemming te vragen aan de gemeente of het zorgkantoor. Heeft u een PGB vanuit de Jeugdwet of de Wmo? Dan wordt u wel geadviseerd met de gemeente af te stemmen.

Niet-geleverde zorg bijhouden

Om gebruik te maken van de doorbetalingsregeling moet u bijhouden welke zorg er als niet-geleverde zorg is doorbetaald. Ook moet u bij besmetting een schriftelijke bevestiging van de besmetting kunnen laten zien. De registratie gaat dus alleen over zorg en ondersteuning die volgens de richtlijnen van het RIVM niet geleverd kan worden.

Heeft u een budget vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan kunt u het 'Registratieformulier niet-geleverde zorg Wmo en Jeugdwet' gebruiken. U mag de zorg ook op een andere manier bijhouden.

Extra kosten vanwege corona

De regeling Extra kosten vanwege corona (EKC) is verlengd. Budgethouders die extra kosten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit kan tot en met 31 december 2021.