De PGB-zorgbonus 2 is betaald

Krijgt u een PGB-zorgbonus? Dan is deze op 1 november 2021 aan u uitbetaald. De bonus is door ons betaald op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. De zorgbonus is een bedrag van € 384,71 netto.

Geen gevolgen voor belasting en toeslagen

De belasting over de PGB-zorgbonus is al door de SVB aan de Belastingdienst betaald via eindheffing. Hierdoor is de zorgbonus voor u geen belastbaar inkomen. De zorgbonus heeft daardoor ook geen gevolgen voor eventuele toeslagen die u ontvangt. U hoeft de zorgbonus in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 niet aan te geven.