Zorginstellingen kunnen zorgbonus aanvragen

De zorgbonusregeling (subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19) wordt aangepast. Ook instellingen die vanuit een PGB betaald worden kunnen nu gebruik maken van de regeling.

Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht. Dit betekent dat zorginstellingen nu al een aanvraag kunnen indienen, nog voordat de aangepaste regeling bekend is gemaakt. Dit geldt voor alle instellingen die met een ‘overeenkomst van opdracht met zorginstelling’ zorg leveren aan budgethouders en waarvan de medewerkers een bijzondere prestatie hebben geleverd tijdens de uitbraak van het coronavirus.  

Voor andere zorgverleners die via een PGB zorg leveren wordt gekeken of er een aanvulling op de regeling nodig is. 

Bonus aanvragen

Zorginstellingen kunnen de bonus aanvragen tot en met 6 november 2020 via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). U vindt het aanvraagformulier en meer informatie op de website van DUS-I.