Bijzondere situatie corona vraagt om verruiming van regels PGB

Aankondiging

De dagbesteding sluit de deuren en zieke zorgverleners komen niet langs: budgethouders zijn gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit vraagt veel inzet en creativiteit van de budgethouder of vertegenwoordiger. VWS realiseert zich dat een andere inzet van het Persoonsgebonden budget (PGB) nodig is om de zorg te kunnen organiseren. Binnen het ministerie wordt daarom hard gewerkt aan oplossingen om budgethouders tegemoet te kunnen komen waardoor de budgethouder mogelijk geen extra kosten zelf hoeft  te betalen. Hierdoor krijgt de budgethouder meer ruimte om zorgcontinuïteit tijdens deze crisis zoveel mogelijk te borgen. 
 
Het ministerie van VWS staat continu in contact met budgethouders en hun vertegenwoordigers, en waardeert het enorm hoe zij omgaan met deze situatie. 

Oplossingsrichtingen

VWS en haar partners denken vooralsnog aan de volgende oplossingsrichtingen:

  • Vergoeding van meer of duurdere zorg. Dit zou betekenen dat tijdelijk extra of duurdere zorg vergoed kan worden uit het PGB
  • Zorgaanbieder kan de zorg niet leveren door de corona-omstandigheden, en zou hierdoor betaald moeten kunnen worden uit het PGB
  • Een tijdelijke vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor de betalingen aan de zorgverlener geen vertraging oplopen. En tijdelijke, nieuwe zorgverleners snel aan de slag kunnen.

Vervolg

Samen met Per Saldo, BVKZ, de verstrekkers en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden mogelijke oplossingen uitgewerkt. Voor andere uitstaande vragen gaan we ook naar oplossingen zoeken of kan al worden aangesloten bij eerdere berichtgeving vanuit de Rijksoverheid. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u via de gebruikelijke kanalen.