Bijhouden van niet-geleverde zorg

Zoals eerder bekend gemaakt, mag u niet-geleverde zorg tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021 onder bepaalde voorwaarden doorbetalen uit uw PGB. Dit geldt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan u op een later moment vragen naar uw administratie van niet-geleverde zorg. Houd daarom goed bij welke niet-geleverde zorg u heeft doorbetaald.

Wet langdurige zorg

Heeft u een Wlz-budget? Dan houdt u de niet-geleverde zorg bij op het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Wlz’. Na afloop van 2021 moet u doorgeven welk bedrag u heeft uitgegeven aan niet-geleverde zorg. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de periode oktober tot en met december 2020 en het jaar 2021. Hoe u de bedragen kunt doorgeven wordt aan het eind van dit jaar bekendgemaakt.

Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet

Heeft u een budget vanuit de Wmo of de Jeugdwet? Dan mag u de niet-geleverde zorg op een zelfgekozen manier bijhouden. U kunt ook het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Wmo en Jeugdwet’ gebruiken.

Zorgverzekeringswet

Elke keer dat u niet-geleverde zorg doorbetaalt, moet u een bewijs van de quarantaine of coronabesmetting bewaren in uw administratie. Uw zorgverzekeraar kan dit bewijs bij u opvragen. De niet-geleverde zorg houdt u bij op het ‘Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona’. Dit vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.