Aanvraag PGB-zorgbonus 2 vanaf 15 juni 2021

Vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2021 kunt u een tweede PGB-zorgbonus aanvragen voor uw zorgverlener. Deze PGB-zorgbonus 2 is voor zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021.

De PGB-zorgbonus 2 is minder hoog dan de eerste. Het gaat om een netto bedrag van maximaal € 500, maar het eindbedrag hangt af van het aantal aanvragen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwacht dat de zorgbonus 2 op een bedrag tussen de € 200 en € 240 netto uitkomt.

Heeft u zorgverleners met een arbeidsovereenkomst? Of zorgverleners die zelfstandig ondernemer zijn? Dan kan uw zorgverlener misschien een PGB-zorgbonus 2 krijgen.