Aanvragen PGB-zorgbonus 2 niet meer mogelijk

U kon tot en met dinsdag 27 juli 18.00 uur de PGB-zorgbonus 2 aanvragen. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, behandelen wij niet meer.