Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 is de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans' (WAB) ingegaan. Door deze wet worden de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner. Mensen met een flexibel contract krijgen door deze wet meer zekerheid. Voor werkgevers wordt het aantrekkelijker om een vast contract te geven.

Deze wet geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten. Voor overeenkomsten van opdracht heeft deze wet geen gevolgen. Een overeenkomst van opdracht is bijvoorbeeld een overeenkomst met een familielid of met een ondernemer. 

Lees per onderwerp wat er vanaf 1 januari 2020 is veranderd.

Uw zorgverlener is een oproepkracht als u in de arbeidsovereenkomst niet heeft afgesproken hoeveel uur per week of per maand uw zorgverlener werkt.

Minimale oproeptermijn

U moet uw zorgverlener minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk oproepen. Oproepen betekent dat u uw zorgverlener vraagt om bij u te komen werken. U kunt uw werknemer bijvoorbeeld per mail of via een WhatsApp-bericht oproepen. Doet u dit niet, dan mag uw zorgverlener het werk weigeren. 

Wijzigt u de oproep binnen 4 dagen voor de werkdag? Dan heeft uw zorgverlener recht op loondoorbetaling.

Vaste uren aanbieden

U moet uw zorgverlener na 12 maanden een overeenkomst met een vast aantal uren aanbieden. 

Voorwaarden aanbod

 • U moet minimaal het aantal uren aanbieden dat uw zorgverlener de afgelopen 12 maanden gemiddeld voor u heeft gewerkt.
 • U moet het aanbod binnen een maand aan uw zorgverlener doen. Uw zorgverlener heeft daarna een maand de tijd om hierop te reageren.
 • Spreekt u met uw zorgverlener vaste uren af? Dan moeten deze vaste uren uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld 

Uw zorgverlener werkt op 1 januari 2021 12 maanden bij u als oproepkracht. In de eerste 12 maanden heeft uw zorgverlener 104 uur voor u gewerkt. Een jaar heeft 52 weken. Per week heeft uw zorgverlener gemiddeld 2 uur gewerkt. U moet uw zorgverlener dan uiterlijk op 31 januari 2021 minstens 2 vaste uren per week aanbieden. Uw zorgverlener heeft tot en met 28 februari 2021 om op uw aanbod te reageren. Gaat uw zorgverlener akkoord met het aanbod van vaste uren? Dan gaan de vaste uren uiterlijk in op 1 maart 2021.

Geen aanbod

Doet u geen aanbod aan uw zorgverlener? Dan heeft uw zorgverlener recht op de uren die u minimaal zou moeten aanbieden. Dit betekent dat uw zorgverlener kan eisen dat u de uren moet doorbetalen. Uw zorgverlener mag uw aanbod afwijzen.

Reactie op aanbod

Uw zorgverlener kan op de volgende manieren reageren op uw aanbod:

 • Uw zorgverlener spreekt vaste uren met u af
Gaat uw zorgverlener akkoord met het aanbod? Of spreekt u in overleg een ander vast aantal uur af? Geef dan de vaste uren met een wijzigingsformulier aan ons door. Uw zorgverlener is dan geen oproepkracht meer.
 
 • Uw zorgverlener wijst het aanbod af

Dan blijft uw zorgverlener als oproepkracht bij u werken. U hoeft niets aan ons door te geven. U moet uw zorgverlener wel elk jaar opnieuw een aanbod doen.

Vraag uw zorgverlener om een schriftelijke reactie en bewaar deze reactie in uw administratie.

Opzegtermijn van uw zorgverlener

Wil uw oproepkracht de arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan heeft de zorgverlener een opzegtermijn van minimaal 4 dagen.

Voor u als werkgever blijft de opzegtermijn minimaal 1 maand.

Vanaf 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd als er:

 • tussen de tijdelijke contracten geen pauze van langer dan 6 maanden heeft gezeten; én
 • aan één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 1. de zorgverlener heeft meer dan 3 tijdelijke contracten bij u gekregen; óf
 2. de zorgverlener heeft langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij u gekregen;

Een transitievergoeding is een vergoeding aan de zorgverlener bij ontslag of stopzetten van de arbeidsovereenkomst. Uw zorgverlener heeft recht op een transitievergoeding als u de arbeidsovereenkomst heeft gestopt, dus niet als uw zorgverlener zelf ontslag neemt.

Uw zorgverlener heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Ook als u de overeenkomst in de proeftijd stopt.

Heeft uw zorgverlener recht op een transitievergoeding? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan betalen wij de transitievergoeding aan uw zorgverlener. U hoeft de transitievergoeding niet zelf te betalen en de vergoeding gaat niet van uw budget af.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst afgesloten? En werkt uw zorgverlener 4 of meer dagen in de week? Dan betaalt u maandelijks een bedrag om uw zorgverlener te verzekeren voor een uitkering bij werkloosheid. Dit bedrag heet de premie Werkloosheidswet (WW-premie). U betaalt deze premie uit uw budget. 

Er zijn 2 premies voor de Werkloosheidswet: een lage en een hoge premie. Welke premie u voor uw zorgverlener moet betalen hangt af van de afspraken in de zorgovereenkomst die op 1 januari gelden. Komt uw zorgverlener na 1 januari in dienst? Dan wordt er gekeken naar de afspraken die gelden op het moment dat uw zorgverlener in dienst komt. De WW-premie wordt voor het hele jaar vastgesteld.

Wanneer de lage WW-premie

Werkgevers betalen een lage WW-premie als de arbeidsovereenkomst aan 3 voorwaarden voldoet:

 • de overeenkomst is schriftelijk vastgelegd
 • de werknemer is voor onbepaalde tijd in dienst
 • u heeft in de overeenkomst een vast aantal uren per week of per maand afgesproken

Voldoet de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener niet aan al deze voorwaarden? Dan betaalt u het hoge tarief.

Werkgeverslasten in 2021

De WW-premie zit in de werkgeverlasten. Het percentage dat u voor uw zorgverlener aan werkgeverslasten moet betalen hangt dus af van de hoogte van de WW-premie.

Werkgeverslasten bij lage WW-premie:

 • U betaalt bovenop het loon van januari tot en met juli 2021 18,61% werkgeverslasten
 • U betaalt bovenop het loon van augustus tot en met december 2021 16,25% werkgeverslasten

Werkgeverslasten bij hoge WW-premie:

 • U betaalt bovenop het loon van januari tot en met juli 2021 23,61% werkgeverslasten
 • U betaalt bovenop het loon van augustus tot en met december 2021 21,25% werkgeverslasten

Herzien van de lage WW-premie

Het kan zijn dat u achteraf alsnog het hoge tarief voor de WW-premie moet betalen. Dat is in de volgende situaties:

 • als de arbeidsovereenkomst stopt binnen 2 maanden nadat de overeenkomst is ingegaan
 • als er in een jaar 30% of meer extra uren zijn gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken