Vakantie en vrije dagen

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met uw zorgverlener? Dan bent u werkgever. Er gelden voor u regels rond vakantie en vrije dagen. Als u een andere soort zorgovereenkomst heeft dan gelden deze regels niet. U kunt dan zelf met uw zorgverlener afspraken over vakantie en vrije dagen maken.

Uw zorgverlener heeft recht op 1 uur vrij voor elke 12 uur die uw zorgverlener heeft gewerkt. Dit komt neer op ongeveer 4 weken vakantie per jaar. Houd zelf bij op hoeveel vrije dagen uw zorgverlener recht heeft.

Overleg samen met uw zorgverlener wanneer uw zorgverlener vrij neemt. Van de 4 vakantieweken moet uw zorgverlener minimaal 2 weken achter elkaar opnemen. Of 2 keer per jaar 1 week.

Loon doorbetalen tijdens vakantie

  • Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met een vast maandloon? Dan bent u verplicht uw zorgverlener door te betalen tijdens vakantie. U hoeft niets aan ons door te geven
  • Werkt u met urendeclaraties? Dan staat in de zorgovereenkomst of u loon moet doorbetalen tijdens vrije dagen:
    • bij een uurloon inclusief vakantie-uren betaalt u geen loon als uw zorgverlener vrij neemt
    • bij een uurloon exclusief vakantie-uren betaalt u het loon door als uw zorgverlener vrij neemt

U gaat zelf op vakantie

Als werkgever moet u uw zorgverlener doorbetalen als u zelf op vakantie gaat. Heeft u hiervoor niet genoeg budget? Probeer dan in dezelfde periode als uw zorgverlener op vakantie te gaan.

Werken op feestdagen

Werkt uw zorgverlener op vaste dagen voor u? Als een vaste werkdag op een feestdag valt, is uw zorgverlener verplicht om die dag te komen werken. U kunt eventueel wel afspreken om een dag te ruilen.

Als uw zorgverlener vrij neemt of als u zelf met vakantie gaat, hoeft u het loon niet door te betalen.

Tijdelijk stoppen maandbetalingen

Wilt u de maandbetaling tijdelijk stopzetten? Bijvoorbeeld omdat u of uw zorgverlener op vakantie gaat? Dit kan alleen als:

  • u een zorgovereenkomst van opdracht heeft afgesloten met uw zorgverlener
  • uw zorgverlener geen salarisadministratie bij ons heeft
  • u een maandloon heeft afgesproken

Vraag de tijdelijke stopzetting telefonisch aan via 030 264 82 00. Doe dit 4 weken voordat u de betalingen wilt stopzetten. Betalingen kunnen niet meer worden teruggedraaid.