Vakantie en vrije dagen

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met uw zorgverlener? Dan bent u werkgever. Er gelden voor u regels rond vakantie en vrije dagen. Als u een andere soort zorgovereenkomst heeft dan gelden deze regels niet. U kunt dan zelf met uw zorgverlener afspraken over vakantie en vrije dagen maken.