Reiskosten van uw zorgverlener

Reiskosten zijn de kosten die uw zorgverlener maakt om naar u toe te komen (woon-werkverkeer). Of de kosten van uw zorgverlener voor reizen onder werktijd (werk-werkverkeer). Deze kosten mag u soms uit uw Persoonsgebonden budget (PGB) betalen. Lees wat de voorwaarden zijn.

De regels voor het vergoeden van de reiskosten verschillen per PGB. 

  • Bij een PGB van het zorgkantoor (Wet langdurige zorg) mag u de reiskosten van uw zorgverlener altijd vergoeden
  • Bij een PGB van de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning of Jeugdwet) mag u soms de reiskosten vergoeden. Vraag uw gemeente of dit mag
  • Bij een PGB van uw zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) mag u geen reiskosten vergoeden

De reiskostenvergoeding is onbelast tot € 0,19 per kilometer. Dit betekent dat uw zorgverlener er geen belasting over hoeft te betalen. 

Doen wij geen salarisadministratie voor u? Dan moet uw zorgverlener bij de belastingaangifte zelf duidelijk aangeven welk bedrag loon is en welk bedrag reiskostenvergoeding, zodat uw zorgverlener geen belasting betaalt over de reiskostenvergoeding.

De reiskosten moeten in het uurtarief zijn opgenomen. De reiskosten mogen niet apart op de declaratie staan.