Verantwoordingsvrij bedrag aanvragen

Soms mag een deel van het Persoonsgebonden budget (PGB) gebruikt worden voor kleine uitgaven. Bijvoorbeeld voor postzegels of telefoonkosten. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven waar u het geld aan uitgeeft. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. Lees of u het verantwoordingsvrije bedrag kunt aanvragen.