Uw vervoerskosten declareren

Heeft u vervoerskosten vanwege uw zorg? U kunt die kosten door ons uit uw Persoonsgebonden budget (PGB) laten betalen. Dat heet declareren.

Wanneer kunt u vervoerskosten declareren

U kunt alleen vervoerskosten declareren als u een PGB heeft uit de Wet langdurige zorg ( Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) voor begeleiding of uit de Jeugdwet

Op de  toekenningsbeschikking die u van uw gemeente of  zorgkantoor heeft gehad, staat of u recht heeft op vervoer.

Hoe vervoerskosten betalen

Uw kosten voor vervoer kunnen op 2 manieren betaald worden. Dit hangt af van de manier waarop u reist.

Heeft uw zorgverlener reiskosten voor de reis van huis naar uw adres? Dit zijn geen vervoerskosten. Dan gelden andere regels.