Bewaar uw administratie

  1. Minimaal 5 jaar

    Bewaar uw administratie minimaal 5 jaar. De gemeente, het  zorgkantoor of de zorgverzekeraar kan gegevens opvragen voor een extra controle.

  2. Originele documenten

    Zorg dat u een originele versie van de  zorgovereenkomst en declaraties bewaart. Dit geldt ook voor vervoersbewijzen van uw  zorgverlener.