Klantenadviesraad

Verschillende klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en vertegenwoordigers van belangenorganisaties vormen samen de Klantenadviesraad. De Klantenadviesraad denkt mee, praat mee en adviseert ons bestuur. Dit doet zij gevraagd en ongevraagd. De Klantenadviesraad kan bijvoorbeeld bekijken of regels duidelijk zijn of dat we de juiste klanten bereiken met onze informatie.

Als gesprekspartner van de Raad van Bestuur helpt de Klantenadviesraad de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld door voorstellen te doen voor verbeteringen en reacties of klachten van klanten terug te koppelen. De Klantenadviesraad vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Ook komen werkgroepen in wisselende samenstelling enkele keren per jaar bij elkaar om adviezen voor te bereiden.

De Klantenadviesraad heeft niet als taak om te helpen of te bemiddelen bij klachten van klanten. Heeft u een klacht? 

Leden van de Klantenadviesraad:

C. (Chris) W.F.M. Driessen, voorzitter

Mijn naam is Chris Driessen en ik ben sinds 1 juli 2020 voorzitter van de Klantenadviesraad (KAR) van de SVB. Ik ben gepensioneerd en geniet zelf AOW. Mijn partner en ik wonen in Houten en ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen. Ik sport graag en heb een grote passie voor muziek en cultuur.

In mijn actieve loopbaan was ik bestuurder van grote organisaties, waar ik zelf heb ervaren dat een klantenadviesraad toegevoegde waarde heeft.

Miljoenen mensen komen met de SVB in aanraking. De inbreng en adviezen van klanten kunnen de SVB helpen de dienstverlening te verbeteren. Ik zal mij onafhankelijk en kritisch inzetten voor de klanten van de SVB. En als voorzitter zal ik de KAR in goede banen leiden.

Lennard Goudriaan, lid

Ik heet Lennard Goudriaan en ik werk als adviseur voor subsidies bij een gemeente. Ook ben ik gemeenteraadslid in de gemeente Albrandswaard.

Goede communicatie en optimale dienstverlening bij de uitvoering van sociale regelingen vind ik van groot maatschappelijk belang. De KAR heeft hierin een belangrijke rol door vanuit de klanten van de SVB te spreken.

Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de maatschappij. Daarom zet ik graag mijn kennis en ervaring met sociale verzekeringswetten, vooral PGB-regelgeving, in als lid van de KAR. Zo hoop ik bij te dragen aan een goede dienstverlening en communicatie voor de klanten van de SVB.

Maarten Hanssen, lid

Mijn naam is Maarten Hanssen. Mijn vriendin en ik hebben twee dochters. Ik hou van muziek, sport en klussen. Daarnaast lees ik graag.

Ik werk als consultant op het gebied van IT en gezondheidszorg. Daarin zoek ik naar ideeën om processen te verbeteren vanuit data.

De SVB heeft heel veel klanten. De KAR is het gezicht van die klanten binnen de SVB. De SVB wil haar klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij proberen daarbij te helpen door aan te geven hoe ze dat het beste kunnen doen.

Ik probeer in mijn rol goed te lezen of een uitleg duidelijk is. Of er niet onnodig veel stappen worden gezet. En ik stel vragen over de veiligheid van onze gegevens.

Ton Heinen, lid

Ik ben Ton Heinen. Ik ben getrouwd en woon in Amsterdam Zuidoost. Binnen de KAR spreek ik voor het CNV.

Ik heb ruim 35 jaar ervaring in de financiële wereld en speelde altijd een actieve rol binnen de medezeggenschap en cliëntenparticipatie. Dit deed ik binnen mijn werkzaamheden, maar ook binnen diverse vrijwilligersorganisaties.

De dienstverlening volgen en waar mogelijk te verbeteren vind ik belangrijk. Hier draag ik aan bij door opbouwend te overleggen en discussiëren over belangrijke onderwerpen.

H.J.F.M. Kas (1952), lid namens Unie KBO en PCOB

Ik heet Hennie Kas en ik ben voor de Klantenadviesraad van de SVB lid van de AOW-commissie. Ik ben geboren in Amsterdam en woon nu in Uithoorn. Ik ben getrouwd, heb twee zonen en een dochter en twee kleindochters en een kleinzoon.

Ruim veertig jaar heb ik bij de SVB gewerkt in diverse functies, van beoordelaar, hoofd Vertaalafdeling tot vestigingsdirecteur. Nu ben ik als AOW’er klant van de SVB. Ik zit in de Klantadviesraad namens de ouderenbonden KBO/PCOB.

De KAR komt op voor de belangen van de klanten door knelpunten in de dienstverlening op te merken en het beleid en de producten voor klanten van de SVB te toetsen. Hiermee helpt de KAR de SVB om de dienstverlening nog verder te verbeteren.

Ik probeer zoveel mogelijk positieve en negatieve signalen vanuit mijn achterban – de oudere klanten – op te vangen. Verder wil ik mijn kennis en ervaring uit mijn verleden bij de SVB zoveel mogelijk inzetten.

Mevrouw  E.C. van der Meer-Matthijsse, lid

Ik ben Liesbeth van der Meer en ik werk als verpleegkundige in een hybride woonvorm voor ouderen die zelfstandig wonen en lever daar thuiszorg. Ook ben ik als secretaris bestuurlijk betrokken bij het ouderinitiatief waar mijn oudste dochter woont.

Ik heb twee dochters die beiden een PGB hebben. Eén vanuit de Wlz en één vanuit de Wmo. In het verleden heb ik ook te maken gehad met de TOG-regeling.

Ik vind het belangrijk dat het recht op een PGB blijft bestaan om klanten zoveel mogelijk de eigen regie in de zorg te laten houden. De KAR kan de belangen van deze en ook andere doelgroepen onder de aandacht van de Raad van Bestuur brengen.

Ik zit voor de PGB-doelgroep in de KAR en zet me in voor het bestaan van het PGB en dat het op een veilige en juiste manier ingezet kan worden. Ik hoop te kunnen bijdragen aan een actieve KAR.

Mevrouw A.M.J. Pelzer (1953), lid namens de FNV

Mijn naam is Ans Pelzer. Het behartigen van belangen met en voor kwetsbaren in de samenleving stond in mijn werkzame leven op één. Nu ben ik een maatschappelijk betrokken gepensioneerde vakbondsvrouw en zet mij in via journalistieke projecten, werken voor de Voedselbank en de KAR.

Ik werkte bij de FNV als beleidsadviseur en bestuurder. Daar heb ik mij beziggehouden met onderwerpen zoals sociale zekerheid, werkende armen, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en cliëntenparticipatie. Ook ben ik een aantal jaar wethouder geweest.

Bij een grote organisatie zoals de SVB vind ik het belangrijk dat klanten een stem hebben. Met alle goede bedoelingen gaan er soms zaken verkeerd. Vragen stellen over wat er gebeurt is een van de taken voor de KAR.

Ik zet mij met name in voor de AIO en PGB-ontvangers. Vaak is het al genoeg om naar de signalen te luisteren. Als er problemen opkomen, zal ik die aankaarten.

Mw. Drs. S. J. Querido (1982), lid

Mijn naam is Sophie Querido en ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb zorgmanagement gestudeerd en ben gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Ik ontvang kinderbijslag van de SVB. Dit verloopt bij ons zonder problemen en ik heb er geen omkijken naar.

Voor de KAR wil ik meepraten en suggesties aandragen vanuit het perspectief van ouders met kinderen onder de 18. Ik vind het belangrijk dat de SVB de regelingen en de uitvoering duidelijk en zo simpel mogelijk uitvoert, zodat ouders hier niets van merken.

Ik wil bijdragen aan het verbeteren van de financiële regelingen die er zijn voor de sociale zekerheid in Nederland. Dit doe ik door gevraagd en ongevraagd advies te geven over relevante thema’s die impact hebben op ouders.

Mw. Mr. A. Smits (1976), lid

Ik ben Anique Smits. Ik ben getrouwd en werk als jurist. Na mijn werk in de journalistiek heb ik mij omgeschoold.

De klant staat voorop bij de SVB. Om dat te kunnen waarmaken is het belangrijk om zo breed mogelijk de klanten te vertegenwoordigen.

Ik doe dat vanuit de kinderbijstandsregeling door goed mijn ogen en oren open te houden en te volgen wat er op dit gebied gebeurt.