Wie krijgt een nabetaling

Door corona is de kinderopvang gesloten geweest. De overheid heeft ouders gevraagd om de BSO tijdens de sluiting door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maakten. Ouders met kinderopvangtoeslag hebben een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO)' gekregen.

Het kan zijn dat ouders te weinig vergoeding hebben gekregen voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode. Dit heeft te maken met het moment waarop de Belastingdienst/Toeslagen de berekening heeft gedaan. Gegevens die ouders na dat moment hebben gewijzigd in Mijn Toeslagen, zijn niet meegenomen in de berekening. 

Daarom heef de Belastingdienst/Toeslagen de vergoedingen voor alle ouders opnieuw berekend, om te controleren of u het juiste bedrag heeft ontvangen. Dit doen ze per kind, per opvangsoort en per sluitingsperiode. 

Is het nieuw berekende bedrag hoger dan het bedrag dat u eerder heeft ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling. 

U krijgt dan ook rond 25 juni 2022 een brief van ons.

Wanneer krijgt u de nabetaling

U ontvangt rond 28 juni 2022 de nabetaling op uw rekening.

Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppen

De Belastingdienst/Toeslagen berekent de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang met uw gegevens over de kinderopvangtoeslag die op 1 mei 2022 bekend zijn. 

Wijziging over 2021 kon u tot en met 30 april 2022 doorgeven via 'Mijn toeslagen' aan de Belastingdienst/Toeslagen. De vergoeding is met deze gegevens berekend.

Krijgt u nu vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (TTKO) over de 1e en/of 2e sluitingsperiode? En had u eerder al vergoeding kinderopvang (TTKZO) ontvangen over deze periode(s)? Dan heeft u een vergoeding TTKO én een vergoeding TTKZO van ons ontvangen. Het is niet mogelijk 2 vergoedingen over dezelfde periode te ontvangen. 

Omdat u kinderopvangtoeslag heeft ontvangen, is uw eigen bijdrage minder geworden. Daarom is de vergoeding TTKO ook lager dan de vergoeding TTKZO. De vergoeding kinderopvang TTKZO moet u terugbetalen. U krijgt hierover een brief van ons.

Juiste vergoeding gekregen? Dan geen nabetaling en geen brief

Heeft u over de eerste en/of de tweede periode:

  • de juiste vergoeding gekregen? Dan krijgt u geen nabetaling en geen brief.
  • te veel vergoeding gekregen? Dan krijgt u geen nabetaling en geen brief. Wat u te veel heeft ontvangen, hoeft u niet terug te betalen.

Alle ouders kunnen gegevens bekijken in Mijn SVB

Alle ouders die voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben gekregen, kunnen vanaf 23 juni 2022 in Mijn SVB de gegevens inzien waarmee de nieuwe berekening is gedaan.