Voorbeeld toeslaggegevens in Mijn SVB en de berekening

Hoe wordt de vergoeding per periode berekend

De vergoeding is voor de eigen bijdrage die u heeft betaald. De vergoeding wordt per periode berekend met het maximumuurtarief. 

Wilt u weten wat uw eigen bijdrage is? 

  • neem het bedrag van de rekening van de kinderopvang
  • haal daarvan de kinderopvangtoeslag af
  • het bedrag dat overblijft is de eigen bijdrage

Deborah (3 jaar) maakt voor 48 uur per maand gebruik van de dagopvang. Haar ouders krijgen voor haar kinderopvangtoeslag. Het maximumuurtarief voor dagopvang is € 8,17 per uur in 2020 en € 8,46 in 2021. 

De vergoeding wordt berekend met deze uurtarieven. Het maakt niet uit of u een hoger of lager bedrag per uur voor de kinderopvang moet betalen. In het voorbeeld krijgen de ouders van Deborah een vergoeding voor de periode van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021. 

In Mijn SVB zien de ouders van Deborah de volgende toeslaggegevens. Hiermee is de vergoeding berekend.

Toeslaggegevens
• voornaam : Deborah
• periode : 16 december 2020- 31 december 2020
• soort opvang: dagopvang kindercentrum
• maximumuurtarief : 8,17
• uren per maand : 48
• toetsingsinkomen : 61.000
• rangorde : 1e kind
• tabelwaarde : 76,80%
• bedrag : 46,96

• voornaam : Deborah
• periode : 1 januari 2021 - 7 februari 2021
• soort opvang: dagopvang kindercentrum
• maximumuurtarief : 8,46
• uren per maand : 48
• toetsingsinkomen : 61.000
• rangorde : 1e kind
• tabelwaarde : 79,0%
• bedrag : 106,60

Het toetsingsinkomen en de rangorde bepalen de tabelwaarde voor Deborah. De tabelwaardes kunt u terugvinden in de kinderopvangtoeslagtabel 2020 en 2021 bij de Rijksoverheid.

Formule voor de berekening van de vergoeding

Met onderstaande formule wordt de toeslag berekend.
periodefactor x uurtarief x uren per maand x (100 – tabelwaarde)/100

Voorbeeld berekening manier 1

De periodefactor voor Deborah is voor 2020:
16/31 = 0,516129

De periodefactor voor Deborah is voor 2021:
31/31 + 7/28 = 1,25

Ingevulde formule voor 2020:
0,516129 x € 8,17 x 48 x (100 – 76,80%)/100 = € 46,96 

Ingevulde formule voor 2021:
1,25 x € 8,46 x 48 x (100 – 79,0%)/100 = € 106,60 

Wat wordt overgemaakt: € 46,96 + € 106,60 = € 153,55. Dit is afgerond € 154.

Voorbeeld berekening manier 2

De bedragen worden per maand berekend. Het totaalbedrag wordt naar boven afgerond. In het voorbeeld wordt voor Deborah € 154 gestort op het rekeningnummer.

Manier 2
Maand Berekening Uitkomst
december 2020 16/31 x € 8,17 x 48 x (100 - 76,80%)/100= €  46,957997
januari 2021 31/31 x € 8,46 x 48 x (100 – 79,0%)/100= €  85,276800
februari 2021 7/28 x € 8,46 x 48 x (100 – 79,0%)/100= €  21,319200
Totaal € 153,55
Dit is afgerond € 154

Er zijn meer kinderen of perioden binnen een sluitingsperiode

Zijn er meer kinderen? Of meer perioden per kind binnen een sluitingsperiode? Bijvoorbeeld omdat een kind is overgegaan van de dagopvang naar de BSO (buitenschoolse opvang)? Of omdat het aantal uren opvang is veranderd? Dan wordt het bedrag per periode voor ieder kind apart berekend. De bedragen worden bij elkaar opgeteld. Door afronding kan het totaalbedrag een euro afwijken.