Over welke sluitingsperiode(s) wordt de vergoeding opnieuw berekend

De Belastingdienst/Toeslagen berekent de vergoeding voor alle ouders die over de eerste en/of tweede sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben gekregen.

Deze sluitingsperiodes zijn: 

sluitingsperiode 1

• 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang) 

sluitingsperiode 2 

• 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdag- en gastouderopvang) 

• 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang (BSO))