Hoeveel nabetaling krijgt u

Ontvangt u een nabetaling? U krijgt rond 25 juni 2022 een brief van ons in uw Berichtenbox of per post. Daarin staat hoeveel vergoeding wordt nabetaald.

De vergoeding is berekend met de toeslaggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen. Log rond 23 juni in op Mijn SVB om deze gegevens te zien.

Ook als u geen nabetaling krijgt, kunt u in Mijn SVB de gegevens zien waarmee de vergoeding opnieuw is berekend.

De vergoeding is voor uw eigen bijdrage voor de kinderopvang. Het totale bedrag dat u betaalt voor kinderopvang bestaat uit:

  • de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst bent blijven ontvangen, en
  • de eigen bijdrage die u betaalt

De eigen bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen. Een hoger inkomen zorgt voor een lagere kinderopvangtoeslag en een hogere eigen bijdrage. Ook verschilt uw eigen bijdrage meestal per kind. Voor het eerste kind geldt een ander toeslagpercentage dan voor het tweede kind en volgende kinderen. 

U krijgt een vergoeding tot en met het maximumuurtarief. Het maakt niet uit wat het tarief is dat u echt heeft betaald. U krijgt vergoeding voor het aantal uren dat uw kind naar de kinderopvang is geweest, tot een maximum van 230 uur per kind per maand. Het maximumtarief is het maximale tarief waarvoor u kinderopvangtoeslag krijgt. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld. 

Voor de hoogte van de vergoeding wordt ook gekeken naar:

  • het aantal kinderen in uw gezin dat kinderopvang heeft
  • het aantal uren kinderopvang
  • de hoogte van uw toetsingsinkomen

Hierbij gelden de toeslaggegevens over 2021 en 2022 zoals die op 1 mei 2022 bij de Belastingdienst/Toeslagen verwerkt waren.

De maximumuurtarieven zijn:

Maximumuurtarieven 2020 en 2021
soort opvang tarief 2020 tarief 2021
dagopvang € 8,17 € 8,46
buitenschoolse opvang € 7,02 € 7,27
gastouderopvang € 6,27 6,49

De overheid vergoedt de eigen bijdrage van uw rekening tot en met het maximumuurtarief.

U krijgt geen nabetaling als uw vergoeding eigen bijdrage ouderopvang met de juiste gegevens is berekend. U heeft dan al het juist bedrag gehad. 

Het kan ook zijn dat uit de nieuwe berekening blijkt dat u eigenlijk recht heeft op een lagere vergoeding. In dat geval heeft u te veel vergoeding ontvangen. U hoeft dit niet terug te betalen.