Vergoeding voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen

Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland gesloten. 

Het gaat om 2 perioden:

  • van 16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 (dagopvang en gastouderopvang) en voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (buitenschoolse opvang)
  • van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (dagopvang en gastouderopvang). De buitenschoolse (BSO) blijft voorlopig gesloten.

Krijgt u geen  kinderopvangtoeslag? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een tegemoetkoming op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang zonder overheidsvergoeding’ (TTKZO).

Krijgt u  subsidie van de gemeente, maar niet voor alle uren kinderopvang? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u voor de uren waarvoor u geen subsidie krijgt een vergoeding kinderopvang (TTKZO). 

Hoe hoog is de vergoeding

De hoogte van de vergoeding kinderopvang hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De overheid vergoedt het deel tot en met het maximumuurtarief. De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van het bedrag dat u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

Verklaring kinderopvang nodig bij aanvragen

Vanaf half april kan uw kinderopvangorganisatie de 'Verklaring kinderopvang' downloaden van onze website. De kinderopvangorganisatie moet de verklaring invullen en ondertekenen. U heeft deze verklaring nodig om de vergoeding aan te vragen.

Vanaf half april leest u op onze website uitgebreide informatie over de regeling, wat de voorwaarden zijn en hoe het bedrag wordt berekend. 

Vraag zelf de vergoeding aan

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u op onze website via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. 

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van ons. Daarin staat of u een vergoeding krijgt of niet. 

Krijgt u een vergoeding? Dan leest u in de brief hoe hoog die is en wanneer u het bedrag op uw rekening krijgt. 

Het is nog niet bekend wanneer de buitenschoolse opvang weer open gaat. Is dat later dan 1 maart? Dan krijgt u onze brief en het bedrag op een later moment. Het maakt niet uit wat voor soort opvang u heeft.