Kinderbijslag

Lees meer over de kinderbijslag.

Wist u dat 70% van de aanvragen voor kinderbijslag door de moeder wordt gedaan? In de afgelopen 10 jaar vroegen wel minder moeders kinderbijslag bij ons aan.

Als u een kind krijgt, ontvangt u van ons een brief met uitleg hoe u kunt aanvragen.

Heeft u al kinderbijslag voor uw eerste kind? Dan hoeft u niets te doen als u nog een kind krijgt. Wij passen de kinderbijslag vanzelf voor u aan. U krijgt daarover van ons automatisch een brief.

Kinderbijslag is een uitkering van de Rijksoverheid. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt kan kinderbijslag krijgen. De kinderbijslag kan tot 18 jaar betaald worden.

Ongeveer 1,9 miljoen gezinnen ontvangen kinderbijslag. Dit is voor ruim 3,3 miljoen kinderen. Ieder jaar betalen wij 3,3 miljard euro aan kinderbijslag.

De geschiedenis van de kinderbijslag in Nederland gaat terug tot net voor de oorlog. In 1938 werd het wetsvoorstel voor de kinderbijslag ingediend en op 1 januari 1941 is de wet ingegaan. De Rijksverzekeringsbank, de voorloper van de Sociale Verzekeringsbank, voerde de regeling uit. Ouders konden toen alleen kinderbijslag krijgen vanaf het derde kind. En ouders moesten in loondienst werken. De hoogte van de toeslag hing onder andere af van het loon.

Na de oorlog werd de regeling uitgebreid en kregen mensen die niet werken ook kinderbijslag. In 1963 is de Algemene Kinderbijslagwet ingegaan. Deze wet betekende dat iedereen kinderbijslag kreeg vanaf het derde kind. En er waren 2 losse regelingen voor kinderbijslag voor het eerste en tweede kind. Uiteindelijk zijn alle regelingen gebundeld en sinds 1980 is de Algemene Kinderbijslagwet ingegaan zoals we deze wet nu nog kennen.