Uw kind wordt 18 jaar

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Wanneer stopt de kinderbijslag

Is uw kind op de eerste dag van een kwartaal nog geen 18 jaar? Dan krijgt u het hele kwartaal nog kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag zoals altijd als het kwartaal is afgelopen.

Is uw kind op de eerste dag van een kwartaal al 18 jaar? Dan krijgt u dat kwartaal geen kinderbijslag meer.

U krijgt van ons een brief als uw kinderbijslag stopt.

Misschien een ander bedrag

Als de kinderbijslag stopt kan uw kind misschien studiefinanciering, een tegemoetkoming scholieren of een zorgtoeslag krijgen.

Begint uw kind met een opleiding aan het mbo, hbo of de universiteit? Dan kan uw kind meestal studiefinanciering van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen. Dit is financiële hulp voor de kosten van de opleiding.

Is uw kind nog geen 18 jaar en gaat uw kind studeren? Dan krijgt u kinderbijslag tot uw kind 18 jaar wordt.

Volgt uw kind een opleiding aan het voortgezet onderwijs? Bijvoorbeeld een opleiding aan een vmbo, mavo, havo of vwo. Dan kan uw kind misschien een tegemoetkoming scholieren van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgen.

Vanaf 18 jaar moet uw kind zelf de kosten van de zorgverzekering betalen. Misschien krijgt uw kind een zorgtoeslag van de Belastingdienst.