Dubbele kinderbijslag

Soms heeft u hogere kosten voor uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind niet thuis woont. Of als uw kind extra zorg nodig heeft. Dan kunt u misschien dubbele kinderbijslag krijgen.

Met de knop 'Verder' gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Woont uw kind thuis of ergens anders

Voor dubbele kinderbijslag is het belangrijk of uw kind thuis woont of ergens anders.

Slaapt uw kind 4 nachten per week niet thuis? Dan woont uw kind voor de kinderbijslag ergens anders.

Uw kind woont altijd thuis als uw kind:

  • met vakantie is of een paar maanden gaat rondreizen
  • korter dan 6 maanden in het ziekenhuis is opgenomen
  • ergens anders woont, maar als u of de andere ouder uw kind 46 dagen per kwartaal bezoekt

Uw kind woont altijd ergens anders als uw kind:

  • uit huis is geplaatst
  • langer dan 6 maanden in het ziekenhuis is opgenomen

Wanneer krijgt u dubbele kinderbijslag

Dat hangt af van de situatie van uw kind.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen

Dit hangt wel af van de soort opleiding die uw kind volgt. Ook moet u minimaal € 1.167 per kwartaal uitgeven aan het onderhoud van uw kind.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen

Dat kan als uw kind vanwege een ziekte of handicap in een instelling verblijft. En als de kosten van de instelling worden betaald door:

  • de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • de Jeugdwet
  • uw zorgverzekering

Is uw kind korte tijd opgenomen in een ziekenhuis? Dan krijgt u dubbele kinderbijslag vanaf het moment dat de opname 6 maanden of langer duurt. Of als het al vanaf de eerste dag duidelijk is dat de opname langer dan 6 maanden duurt.

U kunt dubbele kinderbijslag krijgen

Dat kan als uw kind 3 jaar of ouder is, maar nog geen 18 jaar. 

Uw kind heeft ook een advies nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt hoeveel intensieve zorg uw kind nodig heeft. Is het advies positief? Dan krijgt u dubbele kinderbijslag.

Als u dubbele kinderbijslag bij ons aanvraagt, krijgt u van CIZ een formulier. CIZ gebruikt de informatie die invult om het advies te maken.

U kunt enkele kinderbijslag krijgen

Staat de situatie van uw kind er niet bij? Dan kunt u geen dubbele kinderbijslag krijgen. Maar u kunt wel enkele kinderbijslag krijgen.

Is uw kind uitwonend? Dan kunt u enkele kinderbijslag krijgen als u minimaal € 440 per kwartaal uitgeeft aan het onderhoud van uw kind.

Extra bedrag aan kinderbijslag

Is er voor uw kind een heel jaar dubbele kinderbijslag betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft? Dan kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen.

Dit is een bedrag dat 1 keer per jaar wordt betaald. Of u een extra bedrag kunt krijgen hangt af van uw inkomen. En of u een fiscale partner had.

Geef door als uw kind ergens anders gaat wonen

Geef binnen 4 weken aan ons door als uw kind ergens anders gaat wonen. U kunt dit doorgeven via Mijn SVB.

Woont u buiten Nederland? Geef het dan binnen 6 weken aan ons door.

Kunt u de wijziging niet via Mijn SVB doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe vraagt u aan

U kunt dubbele kinderbijslag aanvragen via Mijn SVB.

Kunt u niet via Mijn SVB aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Hoe vraagt u aan

Bekijk eerst of u aan alle voorwaarden voldoet.

Vraag dubbele kinderbijslag aan

Kunt u dubbele kinderbijslag krijgen? Dan kunt u dit aanvragen via Mijn SVB.

Kunt u niet via Mijn SVB aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Hoe vraagt u aan

Bekijk eerst of het zin heeft een aanvraag te doen. Beantwoord daarvoor een paar vragen.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact met ons op.