Vanaf 3e kind verhoging kindgebonden budget per 1 januari 2021

De overheid heeft besloten het kindgebonden budget vanaf het derde kind te verhogen. Dit gaat in de meeste gevallen vanzelf. 

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage voor gezinnen met een laag inkomen. De Belastingdienst bepaalt of u kindgebonden budget krijgt en hoeveel dat is. Meestal wordt het kindgebonden budget door de Belastingdienst betaald. Soms betalen wij het kindgebonden budget. Dat is het geval als er ook een gezinsbijslag uit het buitenland is en u aan de voorwaarden voldoet.

U heeft 3 of meer kinderen en ontvangt buitenlandse gezinsbijslag

Ontvangt u gezinsbijslag uit Nederland dat wordt aangevuld met buitenlandse gezinsbijslag? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf het nieuwe bedrag. De buitenlandse gezinsbijslag zal dan in de regel lager worden. Geef zelf op tijd aan de buitenlandse instantie door dat u vanuit Nederland een hoger bedrag krijgt. 

Ontvangt u geen Nederlandse gezinsbijslag omdat de buitenlandse gezinsbijslag hoger is? En is daardoor uw Nederlandse gezinsbijslag gestopt? Dan kan het zijn dat de verhoging van het kindgebonden budget dit verandert. U kunt dan misschien een aanvulling op uw buitenlandse gezinsbijslag krijgen. Wilt u weten of u een aanvulling vanuit Nederland kunt krijgen? Neem dan contact met ons op.