Vanaf tweede kind per 1 januari 2022 verhoging kindgebonden budget

De overheid heeft besloten het kindgebonden budget vanaf het tweede kind te verhogen. Dit gaat in de meeste gevallen automatisch.

Het kindgebonden budget is een extra bijdrage voor gezinnen met een laag inkomen. De Belastingdienst bepaalt het recht en de hoogte van het kindgebonden budget. Meestal wordt het kindgebonden budget door de Belastingdienst betaald. Is er samenloop met een buitenlandse gezinsbijslag en voldoet u aan de voorwaarden? Dan betalen wij het kindgebonden budget.

U heeft 2 of meer kinderen en ontvangt gezinsbijslag uit het buitenland

Ontvangt u gezinsbijslag uit Nederland dat wordt aangevuld met buitenlandse gezinsbijslag? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf het nieuwe bedrag. De buitenlandse gezinsbijslag zal dan in de regel lager worden. Geef zelf tijdig aan de buitenlandse instantie door dat u vanuit Nederland een hoger bedrag krijgt.

Ontvangt u geen Nederlandse gezinsbijslag omdat de buitenlandse gezinsbijslag hoger is? En is daardoor uw Nederlandse gezinsbijslag beëindigd? Dan kan het zijn dat de verhoging van het kindgebonden budget deze situatie verandert. U kunt dan misschien een aanvulling krijgen op uw buitenlandse gezinsbijslag. Wilt u weten of u een aanvulling vanuit Nederland kunt krijgen? Neem dan contact met ons op.