Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2023

Woont uw kind in een land buiten de EU/EER en ook niet in Zwitserland? Dan kan de kinderbijslag worden aangepast aan het kostenniveau van het woonland.

Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan kinderbijslag iemand krijgt. Deze percentages noemen we woonlandfactoren. De overheid stelt deze 1 keer per jaar vast. Voor een aantal landen geldt vanaf 1 januari 2023 een nieuw percentage.

Verandert uw percentage? Dan krijgt u eind 2022 een brief met het nieuwe bedrag.

Voor sommige landen geen woonlandfactor

Door uitspraken van de rechter passen we voor sommige landen géén woonlandfactor toe. Zie de toelichting bij de sterretjes in de tabel en noot 1 tot en met 3 onderaan het overzicht.

Geen kinderbijslag in landen zonder internationale afspraken

Woont uw kind in een land waarmee geen internationale afspraken zijn gemaakt? Dan krijgt u voor dat kind geen kinderbijslag. Maar werkt u voor de Nederlandse overheid (of voor bepaalde ontwikkelingsorganisaties)? Dan kunt u wel kinderbijslag krijgen. Dan wordt de kinderbijslag ook aangepast aan het kostenniveau van het woonland.

Kijk of u kinderbijslag krijgt als uw kind buiten Nederland woont. Let op: de bedragen gelden tot en met eind 2022.

Wordt geladen