Oproep aan ouders: werk uw gegevens kinderopvangtoeslag uiterlijk 30 april 2022 bij

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO)

De buitenschoolse opvang (BSO) was gesloten van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 (sluitingsperiode 3). Had u tijdens deze periode kinderopvangtoeslag én heeft u uw eigen bijdrage doorbetaald? Dan ontvangt u half juni 2022 van ons vanzelf een vergoeding eigen bijdrage kinderopvang op uw rekening.

De vergoeding wordt berekend met de gegevens zoals die op 1 mei 2022 bekend zijn. Geef wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Nabetaling TTKO sluitingsperiode 1 en 2

Het kan zijn dat de Belastingdienst/Toeslagen voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode te weinig vergoeding eigen bijdrage kinderopvang voor u heeft berekend. Is dit bij u het geval? Dan ontvangt u in juli vanzelf een brief. En ontvangt u de aanvullende vergoeding op uw rekening. Voor de juiste berekening is het belangrijk dat uw gegevens kinderopvangtoeslag voor de jaren 2021 en 2022 actueel zijn. Geef wijzigingen in uw gegevens zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Zodra de betaaldagen bekend zijn, leest u dit op onze website.

Geef wijzigingen in uw gegevens door aan de Belastingdienst/Toeslagen

Is uw persoonlijke situatie of de kinderopvang situatie gewijzigd? Geef dan uw wijzigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen. Dit is belangrijk want vergoedingen worden door de Belastingdienst/Toeslagen berekend op basis van de gegevens kinderopvangtoeslag zoals die op 1 mei 2022 bekend zijn.

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO)

Betaalt u de buitenschoolse opvang (BSO) zelf? En heeft u tijdens de sluitingsperiode van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 de facturen doorbetaald? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen. Zodra er meer bekend is leest u dit op onze website.

Gemeentelijke tegemoetkoming

Maakt u gebruik van de buitenschoolse opvang (BSO) via de gemeente? Dan kunt u voor de vergoeding terecht bij uw gemeente.