Informatie over de Brexit

Update

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) uiterlijk op 31 januari 2020 verlaten. Het VK en de EU hebben op 17 oktober 2019 een akkoord (deal) bereikt over de voorwaarden voor deze Brexit. Het Britse parlement en het Europees parlement moeten de Brexit-wetgeving nog goedkeuren.

De kans op een no deal Brexit blijft aanwezig. Bij een no deal heeft Nederland speciale regels gemaakt. Hierdoor worden de nadelige gevolgen zo veel mogelijk beperkt voor de op de Brexit-datum lopende pensioenen, uitkeringen en A1-verklaringen.

Woont u in het VK en heeft u een AOW-pensioen of een Anw-uitkering? Of ontvangt u kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Of werkt u in het VK en heeft u een A1-verklaring? Dan krijgt u nog een brief van ons over Brexit. Wij sturen de brief zodra duidelijk is op welke wijze het VK de EU verlaat: met een akkoord (deal) of zonder een akkoord (no deal). Bij uit- of afstel van Brexit krijgt u geen brief.

Veel gestelde vragen over de Brexit

Wat betekent Brexit voor de AOW, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en de detacheringsverklaring (A1-verklaring)? Lees de veel gestelde vragen. Bij elke vraag staat een deal-antwoord en een no deal-antwoord.