Informatie over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie ( EU) verlaten op 31 januari 2020. Het VK en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten. In dit akkoord is een overgangsperiode opgenomen. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020.

2020

Woont u in het VK en ontvangt u kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Dan verandert er voor u in 2020 niets omdat de EU-regels nog gelden tijdens de overgangsperiode.

2021

Omdat het terugtrekkingsakkoord voor u geldt, verandert uw kinderbijslag door Brexit na 2020 ook niet. In het akkoord staat dat kinderbijslag, die is ingegaan vóór 1 januari 2021, onveranderd doorloopt vanaf januari 2021.

Heeft u een kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag? Ga dan voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst.