Informatie over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie ( EU) verlaten op 31 januari 2020. Het VK en de EU hebben een terugtrekkingsakkoord gesloten. In dit akkoord is een overgangsperiode opgenomen. Deze periode duurt tot en met 31 december 2020.

2020

Werkt u in het VK en heeft u een A1-verklaring? Dan verandert er voor u in 2020 niets, omdat de EU-regels nog gelden tijdens de overgangsperiode.

2021

Omdat het terugtrekkingsakkoord voor u geldt, loopt uw A1-verklaring na 2020 gewoon door tot de einddatum van de verklaring. Door het akkoord lopen A1-verklaringen, die zijn ingegaan vóór 1 januari 2021, onveranderd door vanaf januari 2021.

Let op! Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het Verenigd Koninkrijk met ingang van 1 januari 2021. Het recht om gedetacheerd te blijven in het Verenigd Koninkrijk hebt u daarom alleen als u voldoet aan door het Verenigd Koninkrijk gestelde voorwaarden. Dit recht ontleent u niet aan een A1-verklaring.