In de loop van 2022 eHerkenning nodig om in te loggen op TWinternet

Heeft u een A1-verklaring nodig voor uw werknemer? Vraag deze aan via TWinternet. In de loop van 2022 kunt u alleen inloggen op TWinternet met eHerkenning (niveau EH3). 

De gebruikersnaam en het wachtwoord die u nu gebruikt om in te loggen zijn dan niet meer geldig. 

eHerkenning is een veilige manier voor ondernemers om online zaken te doen met de overheid. Met eHerkenning kunt u met 1 wachtwoord inloggen bij de SVB en andere organisaties van de overheid. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden.

U heeft al eHerkenning

Zorg ervoor dat u de volgende zaken regelt:

  • u heeft eHerkenning minimaal op betrouwbaarheidsniveau EH3
  • machtig uw medewerker die met TWinternet werkt in eHerkenning voor de SVB
  • heeft u een intermediair? Zorg dat u deze machtigt

U heeft nog geen eHerkenning

Zorg ervoor dat u de volgende zaken regelt:

  • kies een leverancier voor eHerkenning. De overheid heeft hiervoor leveranciers aangesteld. Een overzicht vindt u op eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
  • vraag eHerkenning aan, minimaal op betrouwbaarheidsniveau EH3. Hierbij is controle van uw identiteit verplicht. Daarom moet u tijdens uw afspraak met uw leverancier uw identiteitsbewijs laten zien
  • machtig uw medewerker die met TWinternet werkt in eHerkenning voor de SVB
  • Heeft u een intermediair? Zorg dat u deze machtigt