Wnra heeft mogelijk gevolgen voor sociale zekerheidspositie van werknemers

Bent u een nieuwe overheidswerkgever (SVB, UWV, De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten) of werkgever in het openbaar onderwijs? En heeft u medewerkers die in een andere EU-lidstaat wonen en/of werken? Dan kan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen hebben voor de sociale zekerheidspositie van uw medewerkers. 

Het kan zijn dat door de invoering van de Wnra de vóór 1 januari 2020 afgegeven A1-verklaring vanaf 1 januari 2020 niet meer geldig is. Vraag daarom een nieuwe verklaring aan voor uw medewerkers. Medewerkers die nu een verklaring hebben die doorloopt na 1 januari krijgen van ons een brief.