Informatie over de Brexit

Update

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord nog niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Als Britse parlement alsnog voor 31 oktober 2019 instemt met het Brexit-akkoord, dan verlaat het VK de EU op de eerste dag van de maand daarop. Vanaf dat moment geldt er een overgangsregeling die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK gelden. Deze overgangsperiode kan eenmalig worden verlengd tot en met 31 december 2022.

De kans op een no deal Brexit blijft aanwezig. Bij een no deal heeft Nederland speciale regels gemaakt. Hierdoor worden de nadelige gevolgen zo veel mogelijk beperkt voor de op de Brexit-datum lopende pensioenen en uitkeringen.

Woont u in het VK en heeft u een AOW-pensioen of een Anw-uitkering? Of ontvangt u kinderbijslag voor een kind dat in het VK woont? Of werkt u in het VK en heeft u een A1-verklaring? Dan krijgt u nog een brief van ons over Brexit. Wij sturen de brief zodra duidelijk is op welke wijze het VK de EU verlaat: met een akkoord (deal) of zonder een akkoord (no deal). Bij uit- of afstel van Brexit krijgt u geen brief.

Veel gestelde vragen over de Brexit

Wat betekent Brexit voor de AOW, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag en de detacheringsverklaring (A1-verklaring)? Lees de veel gestelde vragen. Bij elke vraag staat een deal-antwoord en een no deal-antwoord.