Thuiswerken en sociale verzekering

Veel werkenden zijn verplicht om thuis te werken. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Geldt dit voor u? Dan heeft dit in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2023 geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Werkt u na 30 juni 2023 thuis? Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw sociale verzekering.

Sociale zekerheid

De federale regering van België heeft een besluit genomen over grensarbeiders (voor werknemers en zelfstandigen) die telewerken. Telewerken is hetzelfde als thuiswerken. Het besluit geldt van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2023.

Thuiswerken heeft geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. U hoeft hier niets voor te regelen.

Belasting

Over de fiscale gevolgen voor thuiswerkende grensarbeiders zijn tussen België en Nederland afspraken gemaakt in een aparte overeenkomst. Thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. De overeenkomst geldt voor de periode vanaf 11 maart 2020 en duurt tot en met 30 juni 2022. De overeenkomst wordt níet verlengd. Vanaf 1 juli 2022 gelden weer de gewone regels uit het belastingverdrag.

Wilt u meer weten? Bekijk de informatie op de website van de Belastingdienst of de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Sociale zekerheid

Voor werknemers en zelfstandigen die normaal in meer dan 1 lidstaat werken, verandert er door thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen niets in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2023. Zij hoeven hiervoor niets te regelen.

Voor werknemers en zelfstandigen die gedetacheerd zijn naar een andere lidstaat gelden andere regels. Zij hoeven in de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 juni 2023 niets te doen als de onderbreking van de detachering maximaal 2 maanden duurt. En als daardoor de periode van de detachering niet naar achteren schuift. Anders moet een nieuwe A1-verklaring aangevraagd worden.

Belasting

Over de fiscale gevolgen voor thuiswerkende grensarbeiders zijn tussen Duitsland en Nederland afspraken gemaakt in een aparte overeenkomst. Thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. De overeenkomst geldt voor de periode vanaf 11 maart 2020 en duurt tot en met 30 juni 2022. De overeenkomst wordt niet verlengd. Vanaf 1 juli 2022 gelden weer de gewone regels uit het belastingverdrag.

Wilt u meer weten? Bekijk de informatie op de website van de Belastingdienst.

Sociale zekerheid

Thuiswerken in de periode van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2023.

De SVB heeft coronabeleid voor het toepassen van de wetten over sociale zekerheid. Thuiswerken heeft geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal gesproken over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Als werknemer kan uw sociale verzekering tijdens de coronamaatregelen wel veranderen als u:

  • geen werkgever had, maar start met werken voor een werkgever in een andere lidstaat, of
  • een werkgever had, maar naar een nieuwe werkgever wisselt die in een andere lidstaat is gevestigd

Bent u niet langer verplicht thuis te werken vanwege het coronavirus? Dan bent u verzekerd in de lidstaat waar u normaal voor uw nieuwe werkgever zult werken. Ook als u nog steeds thuiswerkt.

Thuiswerken na 30 juni 2023

Het is nog niet bekend wat na 30 juni 2023 zal gelden. Zodra wij hier meer over weten, maken wij dit op onze website bekend.

Belasting

Over de fiscale gevolgen voor thuiswerkende grensarbeiders zijn tussen België en Nederland en Duitsland en Nederland afspraken gemaakt in aparte overeenkomsten. Thuiswerkdagen mogen worden behandeld als dagen gewerkt in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt, onder de voorwaarde dat deze thuiswerkdagen wel worden belast in het andere land. De overeenkomsten gelden voor de periode vanaf 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2022. De overeenkomsten worden níet verlengd. Vanaf 1 juli 2022 gelden weer de gewone regels uit de belastingverdragen. Wilt u meer weten? Bekijk de informatie op de website van de Belastingdienst of de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.