Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Werkt u voor de overheid in Nederland en heeft u ook een dienstbetrekking of aanstelling in België of Duitsland? Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra, kan uw sociale verzekering veranderen vanaf 1 januari 2020.