Rechtspositie overheidspersoneel Nederland

Werkt u voor de overheid in Nederland en heeft u ook een dienstbetrekking of aanstelling in Duitsland? Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de Wnra, kan uw sociale verzekering veranderen vanaf 1 januari 2020. 

De wet geeft een nieuwe definitie van het begrip ambtenaar en het begrip overheidswerkgever. In de praktijk betekent dit dat sommigen de ambtenarenstatus zullen verliezen, terwijl anderen juist de ambtenarenstatus krijgen. Op de website grensinfo.nl vindt u een overzicht van de mogelijke wijzigingen.