Uitkeringsrechten werkloze grensarbeiders

Als gevolg van Corona-maatregelen kunnen werkgevers soms niet anders dan werknemers ontslaan. Of werkgevers gaan niet over tot het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Werkte u als grensarbeider en raakt u volledig werkloos? Dan vraagt u een uitkering aan in uw woonland. Meer weten?

Grensinfopunt

Raadpleeg de informatie onder Werkloos op Grensinfopunt. Bepaal eerst uw volledige persoonlijke situatie. Daarna krijgt uitleg op maat.