België beperkt niet-essentieel reisverkeer van 27 januari tot 1 maart 2021

Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, voerde de federale regering van België op 22 januari 2021 een tijdelijk verbod in om voor "recreatief-toeristische doeleinden" te reizen van en naar België. U mag in de periode van woensdag 27 januari tot maandag 1 maart 2021 alleen van en naar België reizen als de reis essentieel is en u dat aantoont met een "verklaring op eer".

Welke reizen tussen België en buitenland essentieel zijn, is opgenomen in het Ministerieel Besluit van 26 januari 2021. Het besluit vermeldt onder meer: 

  • een reis om professionele redenen;
  • een reis omwille van dwingende gezinsredenen, met name een reis die gerechtvaardigd is door gezinshereniging, zoals (onder meer): een bezoek aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont of een reis in het kader van co-ouderschap; 
  • een reis omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder een reis om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling; een reis om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon; of een bezoek in het kader van palliatieve zorgen; 
  • een reis die studie gerelateerd is, in het bijzonder een reis van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 
  • een reis naar een aangrenzend land van een inwoner van een grensgemeente en de directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; 
  • een reis naar een aangrenzend land door een inwoner van een grensregio als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden; 
  • een reis om zorg te dragen voor dieren; 
  • een reis in het kader van een juridische verplichting, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren; 
  • een reis om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig; 
  • een reis in het kader van een verhuizing.

Om aan te tonen waarom u tussen België en Nederland reist, kunt u een "verklaring op eer" downloaden, invullen en ondertekenen. U hoeft de verklaring maar eenmaal in te vullen als uw reis "een frequent en repetitief karakter" heeft. U moet bijvoorbeeld elke dag over de grens pendelen voor uw werk, studie of opleiding.

Bekijk de uitleg over de regels bij in- en uitreizen in onze FAQ "Corona-maatregelen en werken over de grens".