Reisadvies en quarantaineplicht voor grenswerkers en grensstudenten

In de meeste EU-landen loopt het aantal corona-besmettingen op. Ieder EU-land beslist op basis van het eigen gezondheidsbeleid of afreizen naar een hoogrisicogebied in het buitenland is af te raden en welke verplichtingen gelden bij terugkeer in het woonland vanuit een hoogrisicogebied. Hoe raakt dit inwoners in België, Duitsland of Nederland die over de grens werken of studeren?

Reisadviezen

In elk land stelt het ministerie van buitenlandse zaken “reisadviezen” op voor hun inwoners. De meeste landen adviseren inwoners om alleen naar een “hoogrisicogebied” te reizen als de reis noodzakelijk is. Een vakantiereis is niet noodzakelijk; een reis voor werk of studie is dat wel.

Wilt u weten welke reisadviezen gelden voor inwoners van België, Duitsland of Nederland?

De Europese Commissie (EC) heeft al in het begin van de corona-pandemie in een Mededeling met richtsnoeren de EU-landen opgeroepen om bij het uitwerken van corona-regels het vrije verkeer van grensarbeiders, gedetacheerden, en seizoenarbeiders zo min mogelijk te belemmeren. De nadruk ligt op de “ cruciale beroepen”, maar de EC vraagt EU-landen om ook “andere grensarbeiders” -werknemers of zelfstandigen zonder cruciaal beroep- toe te laten. België, Duitsland en Nederland houden zich aan de uitgangspunten van deze Aanbeveling. 

Kortom: inwoners van een land, dus ook grenswerkers of -studenten, kunnen zonder belemmering afreizen naar een hoogrisicogebied in het buurland. Maar bij terugkeer in het woonland kunnen wel verplichtingen gelden. 

Thuisquarantaine en corona-test

Wie terugkomt uit een gebied dat door het woonland als hoogrisicogebied is aangemerkt, krijgt te maken met een verplichting of advies om een periode thuis te blijven (thuisquarantaine) en /of een corona-test te ondergaan. 

Voor grensarbeiders, gedetacheerden en seizoenarbeiders; leerlingen, studenten en stagiairs die dagelijks naar het buitenland reizen  heeft de Raad van de EU op 13 oktober 2020 een Aanbeveling aangenomen. De Raad vraagt de EU-landen om beleid te maken dat geen quarantaine oplegt aan reizigers “met een essentiële functie of een wezenlijke behoefte” uit een hoogrisicogebied. De Raad stelt voor dat EU-landen wel een corona-test kunnen vragen, zodra de reiziger arriveert. 

Of EU-landen de richtsnoeren van de Aanbeveling opvolgen (en, zo ja, hoe precies), is nog afwachten. Daarom kunnen de maatregelen per EU-land toch verschillen. België, Duitsland en Nederland lijken, ieder op hun eigen manier, al wel te handelen in de geest van deze Aanbeveling. 

Wilt u weten welke regels gelden voor inwoners van België, Duitsland of Nederland die uit een risicogebied terugkomen?