Kinderbijslag België vanaf 1 januari 2019

Krijgt u kinderbijslag uit België? Vanaf 1 januari 2019 beheren het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap de betaling van de kinderbijslag. 

Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. Dan zal elke regio een eigen regeling en uitvoeringsorganisatie voor kinderbijslag hebben.

Lees of u wat moet doen

Meer over de hervorming van de kinderbijslag in België

U vindt meer informatie op de website van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED).